Είστε εδώ

Παυλίδης Χρήστος, «Μετά την εργασία – λάδι», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 5 (Ιανουάριος 1962), σ. 2