Είστε εδώ

Παυλίδης Χρήστος, «… Και η γύφτισσα έχει το ωραίο μέσα της…», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 7 (Ιούλιος 1962), σ. 118