Είστε εδώ

Παυλίδης Χρήστος, «Πορτραίτο της δεσπ. Σ.Β. (λάδι)», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 2 (Φεβρουάριος 1961), σ. 66