Είστε εδώ

Παυλίδης Χρήστος, «Κρίσεις και σκέψεις. Ο κ. Χρήστος Παυλίδης απαντά στη παρέμβαση του κ. Ράλλη Κοψίδη σχετικά με τη συζήτηση για τις εικαστικές τέχνες», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 3, τχ. 10 (Απρίλιος 1963), σ. 58-60