Είστε εδώ

Παυλίδης Χρήστος, «Ιούδας», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 3, τχ. 10 (Απρίλιος 1963), σ. 54