Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος

Περιοδικό Συντάκτης Τίτλος Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Νέα Πορεία Ευστρατιάδης Αυρήλιος Η φωτογραφία 38 453-454 203 1992
Νέα Πορεία Ευστρατιάδης Αυρήλιος Θαβώρ 38 453-454 203 1992
Νέα Πορεία Ευστρατιάδης Αυρήλιος Βιβλιοκρισίες 39 455-457 54 1993
Νέα Πορεία Ευστρατιάδης Αυρήλιος Κώστα Λιακάκου, Ο διπλανός ένοικος, διηγήματα 39 455-457 54 1993
Νέα Πορεία Ευστρατιάδης Αυρήλιος Αντώνη Μαυρίκιου, Χαρταετός, ποιήματα 39 455-457 54-55 1993
Νέα Πορεία Ευστρατιάδης Αυρήλιος Χάρη Βλαβιανού, Άσπονδος αναίρεσις, ποιήματα 39 455-457 55-56 1993
Νέα Πορεία Ευστρατιάδης Αυρήλιος Αθανασίου Δ. Σταμούλη, Ισπανική κραυγή, ποιήματα 39 455-457 56 1993
Νέα Πορεία Ευστρατιάδης Αυρήλιος Κική Σαραντάκου, Με την άμπωτη. . . , ποιήματα 39 455-457 56-57 1993
Νέα Πορεία Ευστρατιάδης Αυρήλιος Αλέκου Ε. Φλωράκη, Η προϊστορία του νερού, ποιήματα 39 455-457 57 1993
Νέα Πορεία Ευστρατιάδης Αυρήλιος Καλλιόπης Οικονόμου, Δίνη, ποίηση 39 455-457 57-58 1993
Νέα Πορεία Ευστρατιάδης Αυρήλιος Δημήτρη Μπρούχου, Ασκητική θανάτου, ποιήματα 39 455-457 58 1993
Νέα Πορεία Ευστρατιάδης Αυρήλιος Παναγιώτη Θ. Μαυρίδη, Τζέρυ 39 455-457 58-59 1993
Νέα Πορεία Ευστρατιάδης Αυρήλιος Νίκου Β. Λαδά, Ημερολογιακές σημειώσεις από τα φοιτητικά χρόνια (1973-1975) 39 458-460 123-124 1993
Νέα Πορεία Ευστρατιάδης Αυρήλιος Χρήστου Ντάλια, Τα πρώτα ποιήματα (3ος τόμος του συνολικού του έργου) 39 458-460 124-126 1993
Νέα Πορεία Ευστρατιάδης Αυρήλιος Σάββα Θ. Γαβριηλίδη, Ίσως, ποιήματα 39 458-460 126 1993
Νέα Πορεία Ευστρατιάδης Αυρήλιος Η κριτική πορεία του Πέτρου Σ. Σπανδωνίδη (απάνθισμα) 39 458-460 127-128 1993
Νέα Πορεία Ευστρατιάδης Αυρήλιος Δημοσθένη Χρυσομέρη, Μια ζωή, διηγήματα 39 464-466 240-241 1993
Νέα Πορεία Ευστρατιάδης Αυρήλιος Θανάση Νυδριώτη, Αναζήτηση, αφηγήματα 39 464-466 241 1993
Νέα Πορεία Ευστρατιάδης Αυρήλιος Κύπρου Χρυσάνθη, Ένα παιδάκι με κυκλάμινα, διηγήματα 39 464-466 241-242 1993
Νέα Πορεία Ευστρατιάδης Αυρήλιος Νίκου Β. Καμβύση, Πέρα από την δομή των υλικών, ποιήματα 39 464-466 245-246 1993