Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Νίκου Β. Καμβύση, Πέρα από την δομή των υλικών, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 39, τχ. 464-466 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1993), σ. 245-246