Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Κική Σαραντάκου, Με την άμπωτη. . . , ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 39, τχ. 455-457 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1993), σ. 56-57