Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Παναγιώτη Θ. Μαυρίδη, Τζέρυ», Νέα Πορεία, τόμ. 39, τχ. 455-457 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1993), σ. 58-59