Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Σάββα Θ. Γαβριηλίδη, Ίσως, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 39, τχ. 458-460 (Απρίλιος-Ιούνιος 1993), σ. 126