Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Καλλιόπης Οικονόμου, Δίνη, ποίηση», Νέα Πορεία, τόμ. 39, τχ. 455-457 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1993), σ. 57-58