Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος

Περιοδικό Συντάκτης Τίτλος Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Νέα Πορεία Ευστρατιάδης Αυρήλιος Χ. Δ. Καλαϊτζή, Λύθρον, ποιήματα 35 413-415 139-140 1989
Νέα Πορεία Ευστρατιάδης Αυρήλιος Μιμής Ιακωβίδη, Σύνθεση, ποιήματα 35 413-415 140-141 1989
Νέα Πορεία Ευστρατιάδης Αυρήλιος Νίκου Γρηγοριάδη, Το αθέατο μέσα μας, ποιήματα 35 413-415 141 1989
Νέα Πορεία Ευστρατιάδης Αυρήλιος Θανάση Κουτλή, Νυκτερεία, ποιήματα 35 413-415 141-142 1989
Νέα Πορεία Ευστρατιάδης Αυρήλιος Άγγελου Σ. Παρθένη, Ο πας χρόνος, ποιήματα 35 413-415 142-143 1989
Νέα Πορεία Ευστρατιάδης Αυρήλιος Γιώργου Μανουσάκη, Χώροι αναπνοής, ποιήματα 35 413-415 143 1989
Νέα Πορεία Ευστρατιάδης Αυρήλιος Κλείτου Κύρου, Τα πουλιά και η αφύπνιση, ποιήματα 35 413-415 143-145 1989
Νέα Πορεία Ευστρατιάδης Αυρήλιος Τάκη Καρβέλη, Δεν είναι ο περσινός καιρός, ποιήματα 35 413-415 145-146 1989
Νέα Πορεία Ευστρατιάδης Αυρήλιος Γιώργου Παναγουλόπουλου, Κονσέρτο με χαμηλωμένα φώτα, ποιήματα 35 413-415 146-148 1989
Νέα Πορεία Ευστρατιάδης Αυρήλιος Ismael Kadaré, Αισχύλος ή ο αιώνια χαμένος 35 416-418 189-193 1989
Νέα Πορεία Ευστρατιάδης Αυρήλιος Οι δολοφόνοι 36 419-421 24-25 1990
Νέα Πορεία Ευστρατιάδης Αυρήλιος Γιώργου Δ. Κουλούκη, Τα παιδιά του κύματος, ποιήματα 36 419-421 44 1990
Νέα Πορεία Ευστρατιάδης Αυρήλιος Τόλη Νικηφόρου, Ο πλοηγός του απείρου, ποιήματα 36 419-421 44-45 1990
Νέα Πορεία Ευστρατιάδης Αυρήλιος Χρυσάνθης Ζιτσαίας, Πολυεδρικά, ποιήματα 36 419-421 45-46 1990
Νέα Πορεία Ευστρατιάδης Αυρήλιος Σαράντου Παυλέα, Ποιητικοί συνειδησιακοί διάλογοι, δύο ποιητικοί τόμοι 36 419-421 46-48 1990
Νέα Πορεία Ευστρατιάδης Αυρήλιος Κώστα Πανόπουλου, Χρησμολογίες, ποιήματα 36 419-421 48 1990
Νέα Πορεία Ευστρατιάδης Αυρήλιος Ιστορικό φιλίας 36 422-424 58-60 1990
Νέα Πορεία Ευστρατιάδης Αυρήλιος Τα κλειστά παντζούρια 36 422-424 61-62 1990
Νέα Πορεία Ευστρατιάδης Αυρήλιος Το γράμμα 36 422-424 62-64 1990
Νέα Πορεία Ευστρατιάδης Αυρήλιος Στο σύνορο 36 422-424 64-66 1990