Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Νίκου Β. Λαδά, Ημερολογιακές σημειώσεις από τα φοιτητικά χρόνια (1973-1975)», Νέα Πορεία, τόμ. 39, τχ. 458-460 (Απρίλιος-Ιούνιος 1993), σ. 123-124