Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Η κριτική πορεία του Πέτρου Σ. Σπανδωνίδη (απάνθισμα)», Νέα Πορεία, τόμ. 39, τχ. 458-460 (Απρίλιος-Ιούνιος 1993), σ. 127-128