Είστε εδώ

Το Τραμ, έτος 1990, τεύχος 11-12

«Γιώργος Κάτος, Η αγία αλητεία. Μυθιστόρημα», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. (εσώφυλλο)

Κάτος Γιώργος, Μπαρμπουνάκης Μανώλης, «Λίγα λόγια για την έκδοση», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 3

Κάτος Γιώργος, Μπαρμπουνάκης Μανώλης, «Quelques mots sur cette edition», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 4

Σφυρίδης Περικλής, «Οι ποιητές της Θεσσαλονίκης», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 5-10

Σφυρίδης Περικλής, «Les poètes de Thessalonique», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 11-15

Volkovitch Michel, «Εισαγωγή», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 16-18

Volkovitch Michel, «Introduction», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 19-21

(ανυπόγραφο), «Γιώργος Βαφόπουλος», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 22

Βαφόπουλος Γεώργιος Θ., «Θεσσαλονίκη! Θεσσαλονίκη! (Μονόλογος σε στιγμές πολύ θλιβερές)», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 22,24

(ανυπόγραφο), «Yòrgos Vafòpoulos», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 23

Βαφόπουλος Γεώργιος Θ., «Thessalonique! Thessalonique! (Monologue en des moments de grande tristesse)», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 23, 25

Βαφόπουλος Γεώργιος Θ., «Οι θύρες», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 24, 26

Βαφόπουλος Γεώργιος Θ., «Portes», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 25, 27

Βαφόπουλος Γεώργιος Θ., «Η οροφή», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 26, 28

Βαφόπουλος Γεώργιος Θ., «Le plafond», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 27, 29

Βαφόπουλος Γεώργιος Θ., «Πολυκατοικία», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 28

Βαφόπουλος Γεώργιος Θ., «Immeuble», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 29

(ανυπόγραφο), «Ζωή Καρέλλη», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 30

Καρέλλη Ζωή, «Αρρώστια», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 30, 32

(ανυπόγραφο), «Zoé Karélli», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 31

Καρέλλη Ζωή, «Maladie», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 31, 33

Καρέλλη Ζωή, «Πορτραίτο», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 32

Καρέλλη Ζωή, «Η λυπημένη πολιτεία», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 32, 34

Καρέλλη Ζωή, «Portrait», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 33

Καρέλλη Ζωή, «Tristesse de la cité», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 33, 35

Καρέλλη Ζωή, «Ο καθρέφτης του μεσονυχτίου», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 36

Καρέλλη Ζωή, «Le mirroir de minuit», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 37

(ανυπόγραφο), «Νίκος-Γαβριήλ Πεντζίκης», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 38

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Η βροχή», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 38, 40

(ανυπόγραφο), «Nìkos-Gavriil Pendzìkis», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 39

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «La pluie», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 39, 41

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Χώρος κοιμητηρίου», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 40, 42

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Interieur de cimetière», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 41, 43

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Απριλίου τρεις», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 44

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «3 avril», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 45

(ανυπόγραφο), «Γιώργος Θέμελης», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 46

Θέμελης Γιώργος, «Είναι για σένα», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 46

(ανυπόγραφο), «Yòrgos Thèmelis», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 47

Θέμελης Γιώργος, «C' est pour toi», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 47

Θέμελης Γιώργος, «Ερημία», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 48

Θέμελης Γιώργος, «Διαδρομή», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 48, 50

Θέμελης Γιώργος, «Désert», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 49

Θέμελης Γιώργος, «Itinéraire», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 49, 51

Θέμελης Γιώργος, «Τίποτα δεν έρχεται [απόσπασμα]», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 50

Θέμελης Γιώργος, «Tire de Nul ne vient», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 51

Θέμελης Γιώργος, «[Μέσα μας είναι το ψάρι, σχίζει μια θάλασσα]», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 52

Θέμελης Γιώργος, «[Le poisson est en nous, il fend la mer]», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 53

(ανυπόγραφο), «Τάκης Βαρβιτσιώτης», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 54

Βαρβιτσιώτης Τάκης, «Μην πεις ποτέ σου…», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 54, 56

(ανυπόγραφο), «Tàkis Varvitsiòtis», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 55