Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «La pluie», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 39, 41