Είστε εδώ

Βαφόπουλος Γεώργιος Θ., «Θεσσαλονίκη! Θεσσαλονίκη! (Μονόλογος σε στιγμές πολύ θλιβερές)», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 22,24