Είστε εδώ

Βαφόπουλος Γεώργιος Θ., «Thessalonique! Thessalonique! (Monologue en des moments de grande tristesse)», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 23, 25