Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Απριλίου τρεις», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 44