Είστε εδώ

Βαφόπουλος Γεώργιος Θ., «Πολυκατοικία», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 28