Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Tàkis Varvitsiòtis», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 55