Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Les poètes de Thessalonique», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 11-15