Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Χώρος κοιμητηρίου», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 40, 42