Είστε εδώ

Βαφόπουλος Γεώργιος Θ., «Le plafond», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 27, 29