Είστε εδώ

Βαφόπουλος Γεώργιος Θ., «Οι θύρες», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 24, 26