Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Η βροχή», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 38, 40