Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Interieur de cimetière», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 41, 43