Είστε εδώ

«Γιώργος Κάτος, Η αγία αλητεία. Μυθιστόρημα», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. (εσώφυλλο)