Είστε εδώ

Θρακικά Χρονικά, έτος 1965, τεύχος 17-18

Παυλίδης Χρήστος, «[Γεώργιος Βιζυηνός]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 17-18 (Χειμώνας-Άνοιξη 1965), σ. (εξώφυλλο)

«Περιεχόμενα», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 17-18 (Χειμώνας-Άνοιξη 1965), σ. (εσώφυλλο), (έσω οπισθόφυλλο)

Παυλίδης Χρήστος, «[Προσωπογραφία του Βιζυηνού]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 17-18 (Χειμώνας-Άνοιξη 1965), σ. 1

Ιωαννίδης Στέφανος, «Γεώργιος Βιζυηνός. Ένα αφιέρωμα… τιμή για τα Θρακικά Χρονικά», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 17-18 (Χειμώνας-Άνοιξη 1965), σ. 1-4

Βιζυηνός Γεώργιος, «Αποφθεγματικά», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 17-18 (Χειμώνας-Άνοιξη 1965), σ. 4

Βιζυηνός Γεώργιος, «Ο Μοσκώβ Σελήμ. Διήγημα», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 17-18 (Χειμώνας-Άνοιξη 1965), σ. 5-16

Παυλίδης Χρήστος, «[Γεώργιος Βιζυηνός]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 17-18 (Χειμώνας-Άνοιξη 1965), σ. 16

Θρακιώτης Κώστας, «Ο Γεώργιος Βιζυηνός (1849-1896). Η ζωή και το έργο του», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 17-18 (Χειμώνας-Άνοιξη 1965), σ. 17-44

Βιζυηνός Γεώργιος, «Το μόνον της ζωής του ταξείδιον. Διήγημα», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 17-18 (Χειμώνας-Άνοιξη 1965), σ. 45-51

Κλήμη-Παναγιωτοπούλου Σοφία, «Βιζυηνός και Βιζώ», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 17-18 (Χειμώνας-Άνοιξη 1965), σ. 52-54

Ποιμενίδης Άγγελος, «Το φτωχό χωριό μου Βίζα», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 17-18 (Χειμώνας-Άνοιξη 1965), σ. 54

Ζιτσαία Χρυσάνθη, «Ο ποιητής – Γεώργιος Βιζυηνός», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 17-18 (Χειμώνας-Άνοιξη 1965), σ. 55-62

Βιζυηνός Γεώργιος, «Παιδική Θεολογία», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 17-18 (Χειμώνας-Άνοιξη 1965), σ. 63

Βιζυηνός Γεώργιος, «Χελώνη και ίππος», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 17-18 (Χειμώνας-Άνοιξη 1965), σ. 63

Δόξας Τάκης, «Ο άνθρωπος κι' ο δημιουργός. Βιζυηνός, μια πληγωμένη παιδική ψυχή», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 17-18 (Χειμώνας-Άνοιξη 1965), σ. 64-65

Βιζυηνός Γεώργιος, «Ο τελευταίος Παλαιολόγος (Αποσπάσματα)», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 17-18 (Χειμώνας-Άνοιξη 1965), σ. 66

Σωτήρχος Παναγιώτης Δ., «Η αίσθηση του αγνού στο έργο του Βιζυηνού», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 17-18 (Χειμώνας-Άνοιξη 1965), σ. 67-68

Βιζυηνός Γεώργιος, «Ο Τρομάρας. Διήγημα», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 17-18 (Χειμώνας-Άνοιξη 1965), σ. 69-80

Παυλίδης Χρήστος, «[Προσωπογραφία του Βιζυηνού, 2]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 17-18 (Χειμώνας-Άνοιξη 1965), σ. 80

Ιντιάνος Αντώνης, «Ο Βιζυηνός στην Κύπρο», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 17-18 (Χειμώνας-Άνοιξη 1965), σ. 81-85

Βιζυηνός Γεώργιος, «Νοσταλγία», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 17-18 (Χειμώνας-Άνοιξη 1965), σ. 86

Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα, «Ρυθμοί. Προανάκρουσμα», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 17-18 (Χειμώνας-Άνοιξη 1965), σ. 87

Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα, «Ρυθμοί. Πορτραίτο», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 17-18 (Χειμώνας-Άνοιξη 1965), σ. 87-88

Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα, «Ρυθμοί. Ο Τόπος», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 17-18 (Χειμώνας-Άνοιξη 1965), σ. 88-89

(ανυπόγραφο), «Η πιπερόρριζα», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 17-18 (Χειμώνας-Άνοιξη 1965), σ. 89

Παπαευαγέλλου Παναγιώτης Σ., «[Υποσελίδια σημείωση για το δημοτικό τραγούδι Η πιπερόρριζα]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 17-18 (Χειμώνας-Άνοιξη 1965), σ. 89

Βιζυηνός Γεώργιος, «Αι Νηρηίδες (Παρά τω ελληνικώ λαώ της Θράκης)», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 17-18 (Χειμώνας-Άνοιξη 1965), σ. 90-92

Κοψίδης Ράλλης, «Γεώργιος Βιζυηνός», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 17-18 (Χειμώνας-Άνοιξη 1965), σ. 92

Ασημομύτης Βασίλης Δ., «Το Γιωργάκι της Μιχαλιέσσας και το Σαμμάκοβο. Μια εξήγησι, ακόμη μία, για την αιτία του τραγικού τέλους του Γεωρ. Βιζυηνού», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 17-18 (Χειμώνας-Άνοιξη 1965), σ. 93-99

Παυλίδης Χρήστος, «[Η προσωπογραφία του Βιζυηνού σμικρυμένη]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 17-18 (Χειμώνας-Άνοιξη 1965), σ. 99

Θέμελης Γιώργος, «Οι στίχοι του φρενοκομείου του Γ. Βιζυηνού», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 17-18 (Χειμώνας-Άνοιξη 1965), σ. 100-102

Ζιτσαία Χρυσάνθη, «Γεώργιος Βιζυηνός», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 17-18 (Χειμώνας-Άνοιξη 1965), σ. 102

Τσιτσιμπουρούνης Γ., «Ένα μνημόσυνο. Γεώργιε Βιζυηνέ», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 17-18 (Χειμώνας-Άνοιξη 1965), σ. 103

Παπαχριστοδούλου Πολύδωρος, «Ο Γ. Βιζυηνός, λαογράφος», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 17-18 (Χειμώνας-Άνοιξη 1965), σ. 104

Λάμπρου Ευάγγελος Ι., «Σκύρος», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 17-18 (Χειμώνας-Άνοιξη 1965), σ. 105

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Σπουδή στο ωραίο. Το ωραίο και το ηθικό», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 17-18 (Χειμώνας-Άνοιξη 1965), σ. 106-109

(ανυπόγραφο), «[Σημείωμα για τον Πέτρο Σπανδωνίδη]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 17-18 (Χειμώνας-Άνοιξη 1965), σ. 109

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Η πνευματική μου δράση και δημιουργία», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 17-18 (Χειμώνας-Άνοιξη 1965), σ. 109-110

Αλιθέρσης Γλαύκος, «Αφιέρωση», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 17-18 (Χειμώνας-Άνοιξη 1965), σ. 110-111

Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα, «Λαογραφικά και γλωσσικά στοιχεία της παληάς Ξάνθης. Μέρος δεύτερο. Γλωσσάριο. Σ-Τ», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 17-18 (Χειμώνας-Άνοιξη 1965), σ. 112-113

«Εθνικό Λαχείο», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 17-18 (Χειμώνας-Άνοιξη 1965), σ. 113

Ζάχος Γιάννης, «Επιστολές», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 17-18 (Χειμώνας-Άνοιξη 1965), σ. 114-115

(ανυπόγραφο), «Έντυπα που λάβαμε», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 17-18 (Χειμώνας-Άνοιξη 1965), σ. 116-118

«Εκπαιδευτήρια Κοτζαμάνη», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 17-18 (Χειμώνας-Άνοιξη 1965), σ. (οπισθόφυλλο)