Είστε εδώ

Βιζυηνός Γεώργιος, «Ο τελευταίος Παλαιολόγος (Αποσπάσματα)», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 17-18 (Χειμώνας-Άνοιξη 1965), σ. 66