Είστε εδώ

Κλήμη-Παναγιωτοπούλου Σοφία, «Βιζυηνός και Βιζώ», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 17-18 (Χειμώνας-Άνοιξη 1965), σ. 52-54