Είστε εδώ

Θέμελης Γιώργος, «Οι στίχοι του φρενοκομείου του Γ. Βιζυηνού», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 17-18 (Χειμώνας-Άνοιξη 1965), σ. 100-102