Είστε εδώ

Θρακιώτης Κώστας, «Ο Γεώργιος Βιζυηνός (1849-1896). Η ζωή και το έργο του», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 17-18 (Χειμώνας-Άνοιξη 1965), σ. 17-44