Είστε εδώ

Σωτήρχος Παναγιώτης Δ., «Η αίσθηση του αγνού στο έργο του Βιζυηνού», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 17-18 (Χειμώνας-Άνοιξη 1965), σ. 67-68