Είστε εδώ

Βιζυηνός Γεώργιος, «Αποφθεγματικά», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 17-18 (Χειμώνας-Άνοιξη 1965), σ. 4