Είστε εδώ

Ποιμενίδης Άγγελος, «Το φτωχό χωριό μου Βίζα», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 17-18 (Χειμώνας-Άνοιξη 1965), σ. 54