Είστε εδώ

Δόξας Τάκης, «Ο άνθρωπος κι' ο δημιουργός. Βιζυηνός, μια πληγωμένη παιδική ψυχή», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 17-18 (Χειμώνας-Άνοιξη 1965), σ. 64-65