Είστε εδώ

Παπαχριστοδούλου Πολύδωρος, «Ο Γ. Βιζυηνός, λαογράφος», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 17-18 (Χειμώνας-Άνοιξη 1965), σ. 104