Είστε εδώ

Διαγώνιος, έτος 1973, τεύχος 5

«Περιεχόμενα», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1973), σ. (εσώφυλλο)

Beckett Samuel, «Μερσιέ και Καμιέ [απόσπασμα]», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1973), σ. 81-92

Machado Antonio, «[Χτυπούσε το ρολόι τις δώδεκα… και ήταν δώδεκα]», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1973), σ. 93

Machado Antonio, «[Κάλεσε την καρδιά μου, μια μέρα λαμπερή]», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1973), σ. 93

Machado Antonio, «[Υγρό είναι, κάτω απ' τη δάφνη, το πεζούλι]», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1973), σ. 93-94

Machado Antonio, «[Ένα πουλί κρυμμένο μέσα στα κλαριά]», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1973), σ. 94

Machado Antonio, «[Η πλατεία έχει ένα πύργο]», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1973), σ. 94

(ανυπόγραφο), «[Antonio Machado]», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1973), σ. 94

Bobrowski Johannes, «Το θεατρικό έργο», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1973), σ. 95-96

Ρίζος Αντώνης, «Επιστολή», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1973), σ. 97

Ρίζος Αντώνης, «Οδοιπόρου φιλοξενία και ξεπροβόδισμα», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1973), σ. 97-98

Ρίζος Αντώνης, «Ιστορία», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1973), σ. 98

Ρίζος Αντώνης, «Ταξίδι», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1973), σ. 98

Ρίζος Αντώνης, «Μόλιβος», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1973), σ. 98-99

Ρίζος Αντώνης, «Η βόλτα», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1973), σ. 99

Φραντζή Θέτις, «Στοργή», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1973), σ. 100-101

Ριτσώνης Κώστας, «[Πρόσεξε αυτόν τον τούρκικο σκοπό]», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1973), σ. 102

Ριτσώνης Κώστας, «[Με τέτοιο κρύο πώς μπορείς και παίζεις]», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1973), σ. 102

Ριτσώνης Κώστας, «[Καμιά φορά όταν κοιμούνται κουρασμένα]», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1973), σ. 102

Ριτσώνης Κώστας, «[Δεν πας να τραγουδήσεις στους εργάτες]», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1973), σ. 102

Ριτσώνης Κώστας, «[Φόρεσαν τους τριμμένους μουσαμάδες τους]», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1973), σ. 103

Ριτσώνης Κώστας, «[Ερήμωσαν οι πάνω μαχαλάδες]», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1973), σ. 103

Ριτσώνης Κώστας, «[Σ΄ έχω πεθυμήσει πάλι]», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1973), σ. 103

Ριτσώνης Κώστας, «[Ο αμανές είναι δύσκολη τέχνη]», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1973), σ. 103

Ριτσώνης Κώστας, «[Τι ωραία κολλούν τα φιλιά μας]», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1973), σ. 103-104

Ριτσώνης Κώστας, «[Ήταν κλεισμένο και στενό]», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1973), σ. 104

Ριτσώνης Κώστας, «Τα μουγγά πουλιά», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1973), σ. 104

Ριτσώνης Κώστας, «Τα καρπούζια», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1973), σ. 104-105

Ριτσώνης Κώστας, «6.30'», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1973), σ. 105

Παπαδημητρίου Σάκης, «Air Terminal ’73», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1973), σ. 106-109

Παπαδημητρίου Σάκης, «Η παραλιακή λεωφόρος», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1973), σ. 109-111

Παπαδημητρίου Σάκης, «Το τηλέφωνο», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1973), σ. 111

Παπαδημητρίου Σάκης, «Τεστ G 10», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1973), σ. 112-116

Χιόνης Αργύρης, «Ι. [Το ξύλο ήταν καλό]», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1973), σ. 117

Χιόνης Αργύρης, «II. [Ήταν ωραία η ζωή μας στο καράβι]», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1973), σ. 117

Χιόνης Αργύρης, «III. [Με μέταλλα ευτελή που γρήγορα οξειδώνονται]», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1973), σ. 117

Χιόνης Αργύρης, «IV. [Το επάγγελμά μου είναι να μεθάω τους άλλους]», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1973), σ. 118

Χιόνης Αργύρης, «V. [Το τεντωμένο σκοινί είναι κι αυτό]», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1973), σ. 118

Χιόνης Αργύρης, «VI. [Απ΄ το καπέλο μου μπορώ να βγάλω]», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1973), σ. 119

Χιόνης Αργύρης, «VII. [Αυτοί που σκάβουν τη γη για να βρούνε κάρβουνο]», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1973), σ. 119

Χιόνης Αργύρης, «VIII. [Ήταν ευτυχισμένο το μυρμήγκι]», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1973), σ. 119-120

Μενδράκος Τάκης, «Οι παρενθέσεις: ένα στοιχείο υποβολής στην καβαφική ποίηση», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1973), σ. 121-126

Βασιλάκης Νίκος, «Φθινόπωρο», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1973), σ. 127

Βασιλάκης Νίκος, «Στον ουρανό της Αττικής», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1973), σ. 127

Βασιλάκης Νίκος, «Η μάνα μου θα είναι μόνη», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1973), σ. 127

Βασιλάκης Νίκος, «Τα φιλιά σου», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1973), σ. 127-128

Βασιλάκης Νίκος, «Σαν βγαίνω από το αμφιθέατρο», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1973), σ. 128

Βασιλάκης Νίκος, «Οι νέοι κάθε Κυριακή», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1973), σ. 128

Βασιλάκης Νίκος, «Το πέτρινο πεζούλι», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1973), σ. 128-129

Βασιλάκης Νίκος, «Για λίγη ζεστασιά», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1973), σ. 129