Είστε εδώ

Machado Antonio, «[Ένα πουλί κρυμμένο μέσα στα κλαριά]», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1973), σ. 94