Είστε εδώ

Χιόνης Αργύρης, «VI. [Απ΄ το καπέλο μου μπορώ να βγάλω]», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1973), σ. 119