Είστε εδώ

Παπαδημητρίου Σάκης, «Air Terminal ’73», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1973), σ. 106-109