Είστε εδώ

Machado Antonio, «[Κάλεσε την καρδιά μου, μια μέρα λαμπερή]», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1973), σ. 93