Είστε εδώ

Machado Antonio, «[Υγρό είναι, κάτω απ' τη δάφνη, το πεζούλι]», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1973), σ. 93-94