Είστε εδώ

Χιόνης Αργύρης, «VIII. [Ήταν ευτυχισμένο το μυρμήγκι]», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1973), σ. 119-120