Είστε εδώ

Βασιλάκης Νίκος, «Το πέτρινο πεζούλι», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1973), σ. 128-129