Είστε εδώ

Machado Antonio, «[Χτυπούσε το ρολόι τις δώδεκα… και ήταν δώδεκα]», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1973), σ. 93