Είστε εδώ

Βασιλάκης Νίκος, «Τα φιλιά σου», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1973), σ. 127-128