Είστε εδώ

Βασιλάκης Νίκος, «Οι νέοι κάθε Κυριακή», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1973), σ. 128