Είστε εδώ

Βασιλάκης Νίκος, «Σαν βγαίνω από το αμφιθέατρο», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1973), σ. 128